ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KANCELÁŘE

Ti co účtují u nás už ví,
proč hledali dobrého účetního

Hlavní činnosti našich kanceláří

Našimi produkty jsou řádně zpracované účetnictví a bezchybná daňová přiznání.

Výsledek činnosti našich firem musí mít vysokou kvalitu, pro státní úřady musí být průkazný a pro klienta srozumitelný.

DAŇOVÁ EVIDENCE

ÚČETNICTVÍ

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

MZDY A PERSONALISTIKA

Náš cíl

Jediným našim cílem je spokojený klient

Každý klient bez ohledu na jeho ekonomickou vyspělost je pro nás stejně významný. K jednotlivým klientům přistupujeme individuálně s ohledem na množství agendy, náročnost a specifičnost daňové problematiky klienta, profesionálně a diskrétně.
Dobré výsledky naší kanceláře, spokojení klienti a jejich kladná doporučení

jsou základem naší současné i budoucí prosperity

Ceník služeb

20 Kč

za účetní položku


300 Kč

mzdová agenda 1 zaměstnance na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti za měsíc


100 Kč

mzdová agenda 1 zaměstnance na dohodu o provedení práce

500 Kč

zpracování inventur majetku

500 Kč

zpracování přiznání k silniční dani za max. 3 vozidla

+ 100 Kč za každé další vozidlo

2 000 Kč

za sestavení účetní závěrky u podnikatelů – fyzických osob,

zpracování daňového přiznání k dani z příjmu a přehledu pro OSSZ a ZP

3 000 Kč

za sestavení účetní závěrky u podnikatelů – právnických osob,

zpracování daňového přiznání k dani z příjmu

450 Kč

zastupování u státních úřadů v oblasti účetnictví, daní, personalistiky a mezd za hodinu

300 Kč

vedení knihy jízd jednoho vozidla za měsíc

500 Kč

vyplnění statistického výkazu

2 000 Kč

příprava podkladů pro vyřízení úvěrů, půjček, operativních nájmů a finančních pronájmů

450 Kč

účetní, daňové, mzdové, organizační a podnikatelské poradenství za hodinu

Ceny služeb, které nejsou výše uvedeny, budou stanoveny smluvně

Ceník služeb

Náš tým

Hana Vaňková

vedení daňové evidence

vedení účetnictví

+420 777 743 901


hana.vankova@arvgroup.cz


Ing. Jiří Vaněk

činnost účetních poradců

poradenská a konzultační činnost

+420 777 743 900


jiri.vanek@arvgroup.cz


Jana Budzelová

vedoucí

mzdového oddělení

+420 601 200 535


jana.budzelova@arvgroup.cz


Ing. Iveta Šablaturová

vedoucí oddělení 

personalistiky

+420 720 961 500


iveta.sablaturova@arvgroup.cz

 

Bc. Pavlína Trösterová

vedoucí oddělení

fyzických osob

+420 720 961 500


pavlina.trosterova@arvgroup.cz


Ing. Romana Holcová

vedoucí oddělení

účetnictví právnických osob

+420 725 710 400


romana.holcova@arvgroup.cz

 

Bc. Radek Klimes

vedoucí

oddělení DPH

+420 601 564 181


radek.klimes@arvgroup.cz


Kontaktní informace

ARV ACCOUNT GROUP s.r.o.

+420 720 961 500

info@arvgroup.cz

IČ:

286 31 633 

 

Anny Royal World

s.r.o.

+420 720 961 500

info@arvgroup.cz

IČ:

041 33 951

 

TaxTeam

s.r.o.

+420 720 961 500

info@arvgroup.cz

IČ:

033 20 855

 

ARV ACCOUNT SERVICE

s.r.o.

+420 720 961 500

info@arvgroup.cz

IČ:

071 09 687